Tel: +370 699 94944

Kempingo ,, VIGIO BRASTA” VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS


Šios taisyklės yra skirtos visiems “VIGIO BRASTA” kempingo svečiams. Jomis siekiama užtikrinti saugumą, ramybę ir tvarką kempingo teritorijoje.

1. Atvykę poilsiautojai privalo užsiregistruoti kempingo administracijoje ir susipažinti su kempingo vidaus tvarkos taisyklėmis.
2. Kempingas priima ir aptarnauja svečius nuo 8 val. ryto iki 22 val. vakaro septynias dienas per savaitę. Norintys atvykti ar išvykti nedarbo metu, turėtų pranešti apie tai iš anksto, kad būtų padarytos išimtys.
3. Atvykimas į kempingo teritoriją - nuo 17 val.
4. Išvykimas iš kempingo teritorijos - iki 16 val.
5. Atvykusieji su palapinėmis ir nameliais ant ratų mokestį už apgyvendinimą moka iš anksto.
6. Jei apsisprendėte pratęsti savo buvimo laiką kempinge, prašome iki 12 val. pranešti apie tai registratūroje dirbantiems darbuotojams, pratęsti laiką registracijos lapelyje bei susimokėti.
7. Kempinguose draudžiama naudoti garso aparatūrą, triukšmauti ir kitokiais būdais trukdyti kitiems poilsiautojams 24 val. (visą parą). Ramybės valandos - nuo 22 val. iki 8 val. ryto. Šiuo laikotarpiu leidžiama tik nekelianti triukšmo veikla. Draudžiama triukšmauti, važinėti po teritoriją motorizuotomis transporto priemonėmis. Už viešosios rimties trikdymą baudžiama pagal LR įstatymus.
8. Asmenys iki 16 metų į kempingą priimami tik su suaugusiaisiais.
9. Už vaikų elgesį ir saugumą - atsako tėvai, ar kiti vaikus prižiūrintys, globojantys asmenys.Nepalikite vaikų be priežiūros kempingo teritorijoje bei viešoje teritorijoje prie vandens telkinių, prižiūrėkite vaikus dušuose.
10. Nuo 13 val. iki 15 val. kempingo bendro naudojimo tualetai ir dušai yra tvarkomi.
11. Nepilnamečiams vartoti alkoholį griežtai draudžiama.
12. Transporto priemonės statomos kempingo teritorijoje, kempingo darbuotojo nurodytoje vietoje.
13. Kempinge suteikiama vieta nameliui ant ratų, automobiliui, motociklui, dviračiui ir palapinei.
14. Kempingo svečiai, norintys laikinai išvykti iš kempingo ir išsaugoti vietą transporto priemonei, registratūroje gali paprašyti rezervacijos ženklo.
15. Važiavimo greitis kempingo teritorijoje yra ne didesnis nei 10 km/val.
16. Asmenys, lankantys kempingo svečius, turi laikytis kempingo “VIGIO BRASTA” vidaus tvarkos taisyklių.
17. Naminiai gyvūnai neturi kelti grėsmės kempinge gyvenančių žmonių ramybei, sveikatai ir gyvybei.
18. Naminiai gyvūnai kempingo teritorijoje turi būti su antsnukiais ir pavadėliu. Nepalikite savo augintinių vienų be priežiūros.
19. Naminių gyvūnų šeimininkai privalo surinkti gyvūnų ekskrementus ir išmesti juos į konteinerį. Maišelių gyvūnų ekskrementams galite įsigyti registratūroje.
20. Kempingų teritorijose draudžiama šiukšlinti, plauti automobilius, niokoti gamtą bei esamą inventorių.
21. Inventoriaus dingimo, sugadinimo atveju mokama atitinkama suma, suderinta su administracija.
22. Lauko baldai yra skirti naudoti bendrai.
23. Kempingo inventoriu draudžiama neštis už kempingo teritorijos ribų.
24. Draužiama kurti laužus bei naudoti atvirą ugnį, ne tam skirtose vietose.
25. Kempingo teritorijoje galima naudoti kepsnines tik suderinus su administracija.
26. Kempingo teritorijoje privaloma laikytis priešgaisrinių reikalavimų.
27. Nuorūkas gesinti tik specialia pažymėtose lauko peleninėse, esančiose kempingo teritorijoje.
28. Kempingo administracija neatsako už automobiliuose, kemperiuose ar palapinėse paliktų daiktų saugumą.
29. Pastebėjus įtartinų asmenų prašome pranešti apie juos kempingo darbuotojams.
30. Išvykdami poilsiautojai privalo palikti tvarkingą jiems priskirtą teritoriją: šiukšles sumesti į šiukšliadėžes, nuodėgulius iš kepsninių į tam skirtus konteinerius. Palikus netvarkingą teritoriją, mokama bauda - 20 EUR.
31. Asmenys, pažeidę šias taisykles, bus paprašyti nedelsiant palikti kempingo teritoriją.

Gerb. Poilsiautojai, Prašome gerbti vieni kitų poilsį ir ramybę, būti tolerantiškiems ir supratingiems.

Dėkojame ir linkime malonaus poilsio!

Administracija.

 


 

Lietuvos Respublikos Administracinės teisės pažeidimų kodeksas 183 straipsnis.

"Viešosios rimties trikdymas" (aktuali redakcija nuo 2009-04-17)
Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais bei kitokiais garsiniais aparatais ar kiti panašūs veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte bei kitose viešosiose vietose,o vakaro ir nakties metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį,
– užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams arba pareigūnams iki 80 EUR.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus,
– užtraukia baudą piliečiams arba pareigūnams nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio litų.
Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti pažeidimai, padaryti nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų,
– užtraukia įspėjimą arba baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) iki 80 EUR.vigio-brasta-kemping